Có trụ sở tại Hà Lan, Kroupys giúp các sinh viên từ nhiều chương trình khác nhau để chia sẻ kiến thức của họ và lập nhóm xã hội theo sở thích của họ.

Internet đã được chứng mình là một điều cần thiết để thu thập các kiến thức bằng các trang web như Yahoo Answers và Wikipedia nhằm nâng cao kiến thức chung của người sử dụng trên toàn cầu, và bây giờ chúng tôi lại thấy một nền tảng thiết kế đặc biệt cho những người trong ngành giáo dục đại học. Trang web mới Kroupys ở Hà Lan với mục đích chia sẻ kiến thức của sinh viên tới các trường đại học dễ dàng hơn.

Kroupys sử dụng một cấu trúc hỏi và trả lời để cho phép những người sử dụng yêu cầu thông tin từ những người khác với kiến thức trong lĩnh vực của họ. Ý tưởng đó có thể sẽ được truyền tải từ những cái nhìn sâu sắc từ các khía cạnh như học tập các khóa học có liên quan tại các trường đại học khác, cũng như kết nối với bạn bè có cùng sở thích. Kroupys cho phép sinh viên đăng nhập với tài khoản Facebook hoặc Twitter. Họ cũng có thể làm theo những câu hỏi – những câu đã có thông báo khi những trả lời được đưa lên – và đăng ký thẻ, nếu họ quan tâm – và nó tạo ra thêm một nguồn cung cấp dữ liệu lên trang chủ của họ. Nút "useful" cho phép người dùng trang web xác định những câu trả lời hữu ích nhất. Những người trả lời sẽ có điểm lợi ích khi được người khác "useful" và có thể trở thành "Tag Leaders' cho những chủ đề mà họ tương tác. Kroupys thì hiện đang cộng tác với những công ty khác để cung cấp những Tag Leader với các giải thưởng như vé cho các hội nghị, bữa ăn tối và các sự kiện xã hội.

Kroupys nhằm mục đích kết nối sinh viên lại với nhau để mang lại lợi ích cho nhau, cung cấp cơ hội để chia sẻ những kiến thức từ các khóa học khác nhau. Quản lý đại học: ai muốn tham gia vào?

http://www.tapchitiepthi.com