Apply App.ly làm cho việc đi săn công việc trở  nên ít khó khăn hơn bằng cách thu hẹp sự lựa chọn và ứng viên phù hợp với vị trí tuyển dụng, không chỉ thông qua kinh nghiệm chuyên môn trước đó, nhưng cũng tùy thuộc vào tính cách của Myers-Briggs.

Công việc đi tìm công việc có thể là  một viễn cảnh khó khăn – với thị trường làm việc hiện đại cung cấp hàng loạt các nghành nghề mà có làm các ứng viên tiềm năng hoang mang bởi sự lựa chọn đa dạng được cung cấp. Trong quá khứ chúng ta đã trải qua hệ thống đơn giản hóa quá trình cho người sử dụng lao động, với các trang web như Unrabble, và bây giờ chúng tôi đang thấy một điều tương tự để giúp đỡ những người đang tìm việc làm. Apply App.ly làm cho việc đi săn công việc trở nên ít khó khăn hơn bằng cách thu hẹp sự lựa chọn và ứng viện phù hợp với vị trí tuyển dụng, không chỉ thông qua kinh nghiệm chuyên môn trước đó, nhưng cũng tùy thuộc vào tính cách.

Hiện nay chỉ có công việc quảng cáo ở phía đông bờ biển Mỹ, trang web đưa liên kết hồ sơ công việc của người tìm kiếm và kiểm tra điểm số về nhân cách – một bài kiểm tra tâm lý của đa số sinh viên năm thứ  nhất trong các trường của Mỹ - và kết hợp thông tin này để tìm kiếm một vị trí thích hợp với mình cũng như chuyên môn nghề nghiệp của mình. Người dùng cũng có thể sao chép và dán lý lịch của mình trực tiếp từ một tài liệu. Những người không biết loại nhân cách Myers-Briggs của họ có thể đi kiểm tra với giá 29.95 USD thông qua một liên kết từ trang web ApplyApp.ly. Người sử dụng lao động có thể quảng cáo các vị trí tuyển dụng bằng cách trả một khoản phí thuê bao 99 USD cho một tháng, 249 USD cho ba tháng, 399 USD cho sáu tháng, hoặc 599 USD trong một năm. Công ty tin rằng các khuyên khích cho người sử dụng lao động để quảng cáo việc làm quản trị hội đồng nằm trong các ứng cử viên mà họ xác định bằng cách sử dụng công nghệ tình báo ngữ nghĩa, phân tích nội dung của bản mô tả công việc, không chỉ là chức danh công việc. Tìm công việc thích hợp của phần mềm Apply App.ly cung cấp có thể được liên kết với cơ sở dữ liệu của công ty hiện có để các nhân viên hiện tại cũng có thể được tuyển dụng nếu nó phù hợp với họ.

Trang web này hoạt động trên tiền đề là đưa ra công việc tốt nhất , không chỉ phù hợp với kỹ năng cơ bản và còn tùy thuộc vào tính khí của họ. Khi mọi người ngày càng tốn nhiều thời gian của họ ở nơi làm việc, nó có vẻ tự nhiên để tìm kiếm cho một công việc tùy thuộc tính cách vào trong tài khoản. Những gì ngành công nghiệp khác có thể hưởng lợi từ sang kiến với một cách tiếp cận tương tự, cung cấp các dịch vụ cá nhân thích ứng với các loại tính cách?

Website: www.tapchitiepthi.com