Trò chơi di động Tilt World của XEOPlay tại California hướng tới mục đích mang lại tác dụng có lợi trong cuộc chiến chống lại nạn chặt phá rừng, với các điểm người chơi sẽ chuyển đổi vào những hạt giống và cây cối để hỗ trợ việc trồng rừng ở Madagascar.

Giống như các trò chơi xã hội, công ty Zynga đã tạo ra hàng loạt trò chơi mạng lại lợi ích thực sự cho thế giới như Haiti Relief cách đây một vài năm, trò chơi di động Tilt World của XEOPlay tại California hướng tới mục đích mang lại tác dụng có lợi trong cuộc chiến chống lại nạn chặt phá rừng.

Cụ thể, nhờ vào mối quan hệ phi lợi nhuận với đối tác WeForest, những điểm người chơi Tilt World kiếm được trong trò chơi sẽ giúp mua những hạt giống và những cái cây ngoài đời thực để hỗ trợ việc trồng rừng ở Madagascar.

Bây giờ với 0.99 USD để tải về cho thiết bị di động IOS, Tilt World là câu chuyện của Flip, một con nòng nọc đã "để lại tất cả trong bùn Blighted màu xanh như là Shady Glen", như là trò chơi mô tả nó. Thông qua 15 mức độ của trò chơi, mục tiêu của người chơi là nòng nọc khôi phục lại ánh nắng mặt trời từ Shady Glen bằng việc ăn carbon từ không khí, trồng nấm để giải độc cho đất, tái chế từ nắp chai từ chai Blight, bắt đom đóm như là một nguồn năng lượng thay thế, và sau cùng là giải quyết những bí ấn của Blight màu xanh.

Cuối cùng, mục đích của XEOPlay là khai thác sức mạnh của việc "playsourcing" để giải quyết các vấn đề của thế giới thông qua việc chơi trò chơi. Các doanh nhân xã hội: làm thế nào để bạn cũng có thể khai thác sức mạnh của trò chơi nhằm thay đổi tích cực những thứ của riêng bạn?

Website: www.tapchitiepthi.com