Được phát minh bởi các sinh viên tại Đại học Houston, MyVoice là một thiết bị nhằm mục đích dịch ngôn ngữ ký hiệu thành âm thanh và ngược lại.

Những sinh viên chưa tốt nghiệp của Đại học Stanford Adam Duran gần đây đã phát triển phần mềm chữ nổi để giúp người mù giao tiếp trực quan với một màn hình cảm ứng, một sự đổi mới, chúng tôi đã phát hiện một điều tương tự cho những người khiếm thính. Được phát minh bởi các sinh viên tại Đại học Houston, MyVoice là một thiết bị nhằm mục đích dịch ngôn ngữ ký hiệu thành âm thanh và ngược lại.

Trong khi ngôn ngữ ký hiệu từ lâu đã  chứng minh một cách hiệu quả để cho phép giao tiếp giữa người khiếm thính và người bình thường, cần có thêm thời gian để tìm hiểu và nhiều người nghe không có kỹ  năng đã sử dụng một người khác để  giải thích cho họ.Vừa được tôn vinh ở vị trí đầu tiên tại American Society of Engineering Education Gulf Southwest Annual Conference, MyVoice có kích cỡ đủ lớn để cầm tay và có tích hợp microphone, loa, soundboard, máy quay và màn hình. Cũng giống như Kinect của Microsoft có thể phát hiện những cử chỉ cá nhân, thiết bị nhận diện những chuyển động bằng tay và có thể dịch sang tiếng nói bằng cách sử dụng một giọng nói tổng hợp. Nó cũng có thể nhận ra giọng nói, và dịch từ vào biểu tượng ngôn ngữ ký hiệu trên màn hình của nó, Jeffrey Seto – một trong những sinh viên làm dự án đã nói với trang web của trường đại học: "Khó khăn lớn nhất là phải lấy được cùng một cơ sở dữ liệu của hình ảnh và của ngôn ngữ ký hiệu. Nó cần đến 200-300 tấm hình cho một cử chỉ."

Sau khi đưa ra mẫu thử nghiệm, nhóm đang tìm cách để phát triển các thiết bị nhằm tăng khả năng và hy vọng tìm được một người nào đó có thể sao lưu dự án và đưa nó ra thị trường. Nhà đầu tư – ai sẽ tham gia vào?

http://www.tapchitiepthi.com