Clarion Hotel Stockholm gần đây đã bắt  đầu chấp nhận các tác phẩm nghệ thuật như một hình thức thanh toán từ các nghệ sĩ đến thăm.

Chúng tôi đã nhìn thấy hàng đổi hàng được sử dụng như một phương thức thanh toán giường ở Ý và các nhà làm đồ ăn sáng, nhưng Clarion Hotel Stockholm gần đây đã đưa ra một điều thú vị nữa. Là một phần của việc tập trung các nghệ thuật, âm nhạc, khách sạn ở Thụy Điển gần đây đã bắt đầu chấp nhận các tác phẩm nghệ thuật như một hình thức thanh toán từ các nghệ sĩ tới thăm.

Bắt đầu từ tháng này, khách hàng với sự tinh tế về nghệ thuật được lựa chọn ở Clarion có thế trả tiền cho một đêm của chuyến thăm với một tác phẩm nghệ thuật của họ. Sau khi sử dụng mã đặt phòng cho "phòng cho nghệ thuật", các nghệ sĩ cũng cần phải tải về và điền vào một mẫu đơn kèm theo để trình bày về công việc của họ. Nghệ thuật phải được định dạng A4 và chữ ký của các nghệ sĩ, những người chuyển giao quyền sở hữu về khách sạn khi thanh toán. Phòng cho nghệ thuật của Clarion có thể sử dụng nhiều nhất cho thời gian một đêm dành cho hai người trong một phòng đôi, nghệ sĩ có thể tận dụng lợi thế của nó hai lần mỗi năm.

Một nỗ lực tương tự cũng đang diễn ra tại khách sạn Stuttgarrt's Performance, nơi mà khách hàng có thể trả tiền cho một đêm nghỉ bằng cách thực hiện một buổi hòa nhạc hoặc đọc sách, khiêu vũ. Các chủ khách sạn trên toàn cầu: đây là lúc để suy nghĩ về một điều tương tự?

Website: www.tapchitiepthi.com