San Francisco đã khởi động Sano Intelligence với phiên bản cảm biến đã được sửa lỗi có thể mặc được lên người và nó sẽ đọc, truyền tải dữ liệu hóa học của máu liên tục tới một thiết bị bất kỳ.

Để giám sát hóa học của máu trong quá khứ, người ta phải dùng những kim tiêm lớn để lấy mẫu. Đối với những người yêu cầu giám sát liên tục, điều này có thể sẽ là một gánh nặng nghiêm trọng và sẽ bị nhiều đau đớn. Hy vọng để cải tiến những thứ trong quá khứ, San Francisco đã khởi động Sano Intelligence với phiên bản cảm biến đã được sửa lỗi có thể mặc được lên người và nó sẽ đọc, truyền tải dữ liệu hóa học của máu liên tục tới một thiết bị bất kỳ.

Kích thước khoảng chừng bằng một miếng cao dán nicotin, thiết bị thấm qua da của Sano không gây đau đớn, có thể đo nồng độ đường và kali trong máu người mặc, theo một báo cáo của Co.Exist gần đây. Cuối cùng, mục đích là cho nó có thể giám sát tất cả các thành phần tiêu chuẩn bằng một bảng điều khiển trao đổi chất, bao gồm các chức năng thận và cung cân bằng chất điện phân. Những dữ liệu này sẽ được dùng để phục hồi bằng ứng dụng thông qua sự phát triển của bên thứ ba. Sano gọi nó là "API trong máu, làm cho nó dễ tiếp cận với người sử dụng bằng điện thoại hoặc các thiết bị khác".

Một bộ cảm biến chi phí khoảng 1 USD đến 2 USD và được sử dụng trong một tuần. Bây giờ với các thí nghiệm thí điểm, các thiết bị báo cáo có thể sẽ được khởi động sớm nhất trong năm 2013. Chăm sóc sức khỏe doanh nhân: ai muốn tham gia cùng?

http://www.tapchitiepthi.com