OONI là một mã nguồn mở mới nhằm mục đích đánh dấu các trường hợp theo dõi, kiểm duyệt và phân biệt đối xử mạng lưới trực tuyến.

Nếu quần chúng có thể được khai thác nhằm phát hiện ra việc tham nhũng và quấy rối  đường phố trên khắp thế giới, thì tại sao không phải kiểm duyệt internet? Điều đó, thực sự chính là tiền đề cho OONI sau này, một mã nguồn mở mới từ dự án có trụ sở tại Mỹ nhằm mục đích đánh dấu các trường hợp theo dõi, kiểm duyệt và phân biệt đối xử mạng lưới trực tuyến trên toàn thế giới.

Trong khi báo cáo minh bạch của Google cũng đã làm một mục đích tương tự, theo một báo cáo trên Forbes thì OONI đã được thúc đẩy bởi một sự thất bại với tính chất khép kín bằng các công cụ như vậy. Nó là viết tắt của Open Observatory for Network Interference, dự án được cho là đã được tài trợ một phần từ Radio Free Asia, và mã nguồn cho các công cụ thăm dò của nó được phát hành trên GitHub. Bất cứ ai cũng có thể tham gia vào dự án bằng cách sử dụng công cụ đó để quét – dữ liệu sẽ được tổng hợp và công bố cho công chúng xem. Các nhà phát triển của dự án giải thích: "Đây là một dự án quan sát quyền con người bằng internet. Mục tiêu cuối cùng của dự án OONI là thu thập dữ liệu nhằm biểu diễn chính xác của sự can thiệp mạng trên Filternet mà chúng gọi là internet".

Mặc dù vẫn còn trong giai đoạn rất sớm, OONI đã đưa ra hai trụ sở của việc theo dõi trực tuyến, trong đó có một tại Hoa Kỳ bởi T-Mobile. Các nhà doanh công nghệ – những hoạt động bất chính mà bạn và đám đông có thể giúp mang chúng ra ánh sáng?

Website: www.tapchitiepthi.com