Công ty dược phẩm Help Remedies có trụ  sở tại New York vừa đưa ra giải pháp tiềm năng để giảm thiểu các rào cản phải đối mặt khi đăng ký hiến tủy xương.

Khoảng 10.000 người ở Mỹ cô đơn cần cấy ghép tủy xương mỗi năm, ít hơn một nửa nhận được chúng. Nhằm giảm thiểu các rào cản ngăn chặn những cá nhân khỏe mạnh đăng ký cũng như hiến tủy xương, công ty dược phẩm Help Remedies có trụ sở tại New York vừa đưa ra giải pháp tiềm năng để giảm thiểu các rào cản phải đối mặt khi đăng ký hiến tủy xương. Công ty dược phẩm Help Remedies có trụ sở tại New York vừa đưa ra giải pháp tiềm năng: để bộ đăng ký bên trong gói băng gạc, để người tiêu dùng có thể chỉ đơn giản băng gạc một phần nhỏ của máu từ một vết cắt đã được thực hiện trước khi băng bó nó.

Ra mắt vào tháng Hai, thương hiệu băng gạc mới của Help với tiêu đề "Cứu, tôi đã tự cắt chính mình và tôi muốn sống". Theo đó, những chiếc hộp của băng gạc thì được thiết kế đặc biệt gồm bộ đăng ký với gạc vô trùng và phong bì trả bưu phí. Khi người sử dụng bị cắt, họ chỉ cần một vài miếng gạc máu từ nó, bỏ miếng gạc vào phong bì và gửi đến trung tâm hiến tủy xương DKMS để bắt đầu quá trình đăng ký hiến tủy. Một gói 16 miếng gạc giá 4 USD.

Có vẻ như là một cuộc đặt cược khá an toàn bởi vì hầu hết mọi người muốn giúp đỡ những người cần cấy ghép, nhưng cuối cùng bị ngăn cản bởi những lý do khác nhau như quá trình đăng ký phức tạp chẳng hạn. Bằng cách kết hợp việc đăng ký vào quá trình nhàm chán của việc sử dụng bông băng, phương pháp của Help có thể tiếp cận theo một cách khác. Làm thế nào để thương hiệu của bạn có thể gộp hai hoạt động cùng nhau cho một kết quả tương tự?

Website: www.tapchitiepthi.com