Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

Doanh Nhân Thế Giới

Doanh Nhân Thế Giới


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 13 May 2012 09:07 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 12 May 2012 09:11 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 11 May 2012 09:36 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 10 May 2012 09:34 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 09 May 2012 09:51 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 08 May 2012 09:33 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 07 May 2012 09:06 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 06 May 2012 09:30 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 05 May 2012 09:29 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 04 May 2012 09:09 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Cần cho thuê nhà làm văn phòng tại Tân Bình

Posted: 04 May 2012 01:29 AM PDT

 

 

Cần cho thuê nhà làm văn phòng tại Tân Bình

Giá: 3500000 VNĐ
Diện tích: 36 m²

Loại: Phòng cho thuê,Cho thuê
Địa chỉ: -
Tỉnh thành phố: Quận Tân Bình

Nhà rộng 1 trệt , 3 lầu , thoáng mát cần cho thuê lại làm văn phòng hoặc ở ( chỉ cho ít người ở ) .
Nếu làm văn phòng có thể thuê tầng trệt hoặc nguyên tầng lầu , diện tích mổi tầng ~38m2
Nếu ở có thể thuê nguyên tầng ( toalet riêng ) , chỉ chấp nhận vợ chồng trẻ hoặc 1,2 bạn ở sạch sẽ ( nhà ít người , yên tĩnh )
Có sẵn Internet , máy lạnh , cap…
Giá cả thương lượng hợp lý.
Địa chỉ: 104/6 Nhất Chi Mai , P13, Tân Bình
Email: vnconsultant@gmail.com
Liên hệ : Mr Khoa , 0913825963

Khoa Huynh: #

Các sàn đấu giá và rao bán tên miền

Posted: 04 May 2012 12:57 AM PDT

Có rất nhiều chợ lớn hiện nay để tính năng tên miền của bạn để bán. Tuy nhiên, một số chợ và các nhà bán đấu giá yêu cầu lệ phí niêm yết hoặc đăng ký thành viên. Các mức phí này có thể sẽ khiến bạn bị mất tiền nếu không bán tên miền của bạn, danh sách này là nơi tốt nhất để liệt kê các tên miền với hoa hồng bán miễn phí hoặc hợp lý.

Free Domain Forums and Classifieds

 1. NamePros Domains For Sale
 2. WebHosting Talk Domain Advertising
 3. v7 Network Domains Marketplace
 4. DigitalPoint Buy / Sell / Trade
 5. DomainState Domain Sales
 6. WebmasterTalk Domain & Website Sales
 7. @DNMarket Group on Twitter
 8. Facebook Domain Name Marketplace
 9. Devsa Domain Marketplace
 10. NamesLot Names For Sale
 11. ChowCow Free Domain Classifieds
 12. 4.cn Domain Marketplace
 13. Hacker News Trades
 14. Domain Discussion Forum Exchange
 15. Domainer's Market Group on LinkedIn
 16. Tycoon Talk Domain Marketplace
 17. Craigslist Business / Commercial Classifieds
 18. freedomainforum.com
 19. businessadviceforum.com
 20. http://forumpromotion.net/

Niche Domain Marketplaces

 1. AcornDomains Marketplace (CO.UK)
 2. ccTLDs.com Global Buy / Sell / Trade (All Country Codes)
 3. IDNForums Market – Internationalized words and special character sets
 4. Short Domain Forum – 3-6 character domains and dictionary words
 5. INForum Marketplace – (.IN) Indian domains

Commission Based Marketplaces

 1. Sedo (10% commission)
 2. Bido Auctions (8% commission)
 3. Afternic (10-20% commission)
 4. SnapNames (20% commission)
 5. GoDaddy Premium Listings (Requires domains at GoDaddy, 30% commission)
 6. Pool.com (10% commission)
 7. Aftermarket.com (10% commission)
 8. BrandStack Domains (15% commission)
 9. YouName Co ( Private )

Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 12 May 2012 09:11 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 11 May 2012 09:36 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 10 May 2012 09:34 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 09 May 2012 09:51 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 08 May 2012 09:33 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 07 May 2012 09:06 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 06 May 2012 09:30 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 05 May 2012 09:29 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 04 May 2012 09:09 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Cần cho thuê nhà làm văn phòng tại Tân Bình

Posted: 04 May 2012 01:29 AM PDT

 

 

Cần cho thuê nhà làm văn phòng tại Tân Bình

Giá: 3500000 VNĐ
Diện tích: 36 m²

Loại: Phòng cho thuê,Cho thuê
Địa chỉ: -
Tỉnh thành phố: Quận Tân Bình

Nhà rộng 1 trệt , 3 lầu , thoáng mát cần cho thuê lại làm văn phòng hoặc ở ( chỉ cho ít người ở ) .
Nếu làm văn phòng có thể thuê tầng trệt hoặc nguyên tầng lầu , diện tích mổi tầng ~38m2
Nếu ở có thể thuê nguyên tầng ( toalet riêng ) , chỉ chấp nhận vợ chồng trẻ hoặc 1,2 bạn ở sạch sẽ ( nhà ít người , yên tĩnh )
Có sẵn Internet , máy lạnh , cap…
Giá cả thương lượng hợp lý.
Địa chỉ: 104/6 Nhất Chi Mai , P13, Tân Bình
Email: vnconsultant@gmail.com
Liên hệ : Mr Khoa , 0913825963

Khoa Huynh: #

Các sàn đấu giá và rao bán tên miền

Posted: 04 May 2012 12:57 AM PDT

Có rất nhiều chợ lớn hiện nay để tính năng tên miền của bạn để bán. Tuy nhiên, một số chợ và các nhà bán đấu giá yêu cầu lệ phí niêm yết hoặc đăng ký thành viên. Các mức phí này có thể sẽ khiến bạn bị mất tiền nếu không bán tên miền của bạn, danh sách này là nơi tốt nhất để liệt kê các tên miền với hoa hồng bán miễn phí hoặc hợp lý.

Free Domain Forums and Classifieds

 1. NamePros Domains For Sale
 2. WebHosting Talk Domain Advertising
 3. v7 Network Domains Marketplace
 4. DigitalPoint Buy / Sell / Trade
 5. DomainState Domain Sales
 6. WebmasterTalk Domain & Website Sales
 7. @DNMarket Group on Twitter
 8. Facebook Domain Name Marketplace
 9. Devsa Domain Marketplace
 10. NamesLot Names For Sale
 11. ChowCow Free Domain Classifieds
 12. 4.cn Domain Marketplace
 13. Hacker News Trades
 14. Domain Discussion Forum Exchange
 15. Domainer's Market Group on LinkedIn
 16. Tycoon Talk Domain Marketplace
 17. Craigslist Business / Commercial Classifieds
 18. freedomainforum.com
 19. businessadviceforum.com
 20. http://forumpromotion.net/

Niche Domain Marketplaces

 1. AcornDomains Marketplace (CO.UK)
 2. ccTLDs.com Global Buy / Sell / Trade (All Country Codes)
 3. IDNForums Market – Internationalized words and special character sets
 4. Short Domain Forum – 3-6 character domains and dictionary words
 5. INForum Marketplace – (.IN) Indian domains

Commission Based Marketplaces

 1. Sedo (10% commission)
 2. Bido Auctions (8% commission)
 3. Afternic (10-20% commission)
 4. SnapNames (20% commission)
 5. GoDaddy Premium Listings (Requires domains at GoDaddy, 30% commission)
 6. Pool.com (10% commission)
 7. Aftermarket.com (10% commission)
 8. BrandStack Domains (15% commission)
 9. YouName Co ( Private )

Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 11 May 2012 09:36 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 10 May 2012 09:34 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 09 May 2012 09:51 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 08 May 2012 09:33 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 07 May 2012 09:06 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 06 May 2012 09:30 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 05 May 2012 09:29 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 04 May 2012 09:09 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Cần cho thuê nhà làm văn phòng tại Tân Bình

Posted: 04 May 2012 01:29 AM PDT

 

 

Cần cho thuê nhà làm văn phòng tại Tân Bình

Giá: 3500000 VNĐ
Diện tích: 36 m²

Loại: Phòng cho thuê,Cho thuê
Địa chỉ: -
Tỉnh thành phố: Quận Tân Bình

Nhà rộng 1 trệt , 3 lầu , thoáng mát cần cho thuê lại làm văn phòng hoặc ở ( chỉ cho ít người ở ) .
Nếu làm văn phòng có thể thuê tầng trệt hoặc nguyên tầng lầu , diện tích mổi tầng ~38m2
Nếu ở có thể thuê nguyên tầng ( toalet riêng ) , chỉ chấp nhận vợ chồng trẻ hoặc 1,2 bạn ở sạch sẽ ( nhà ít người , yên tĩnh )
Có sẵn Internet , máy lạnh , cap…
Giá cả thương lượng hợp lý.
Địa chỉ: 104/6 Nhất Chi Mai , P13, Tân Bình
Email: vnconsultant@gmail.com
Liên hệ : Mr Khoa , 0913825963

Khoa Huynh: #

Các sàn đấu giá và rao bán tên miền

Posted: 04 May 2012 12:57 AM PDT

Có rất nhiều chợ lớn hiện nay để tính năng tên miền của bạn để bán. Tuy nhiên, một số chợ và các nhà bán đấu giá yêu cầu lệ phí niêm yết hoặc đăng ký thành viên. Các mức phí này có thể sẽ khiến bạn bị mất tiền nếu không bán tên miền của bạn, danh sách này là nơi tốt nhất để liệt kê các tên miền với hoa hồng bán miễn phí hoặc hợp lý.

Free Domain Forums and Classifieds

 1. NamePros Domains For Sale
 2. WebHosting Talk Domain Advertising
 3. v7 Network Domains Marketplace
 4. DigitalPoint Buy / Sell / Trade
 5. DomainState Domain Sales
 6. WebmasterTalk Domain & Website Sales
 7. @DNMarket Group on Twitter
 8. Facebook Domain Name Marketplace
 9. Devsa Domain Marketplace
 10. NamesLot Names For Sale
 11. ChowCow Free Domain Classifieds
 12. 4.cn Domain Marketplace
 13. Hacker News Trades
 14. Domain Discussion Forum Exchange
 15. Domainer's Market Group on LinkedIn
 16. Tycoon Talk Domain Marketplace
 17. Craigslist Business / Commercial Classifieds
 18. freedomainforum.com
 19. businessadviceforum.com
 20. http://forumpromotion.net/

Niche Domain Marketplaces

 1. AcornDomains Marketplace (CO.UK)
 2. ccTLDs.com Global Buy / Sell / Trade (All Country Codes)
 3. IDNForums Market – Internationalized words and special character sets
 4. Short Domain Forum – 3-6 character domains and dictionary words
 5. INForum Marketplace – (.IN) Indian domains

Commission Based Marketplaces

 1. Sedo (10% commission)
 2. Bido Auctions (8% commission)
 3. Afternic (10-20% commission)
 4. SnapNames (20% commission)
 5. GoDaddy Premium Listings (Requires domains at GoDaddy, 30% commission)
 6. Pool.com (10% commission)
 7. Aftermarket.com (10% commission)
 8. BrandStack Domains (15% commission)
 9. YouName Co ( Private )

Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 10 May 2012 09:34 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 09 May 2012 09:51 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 08 May 2012 09:33 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 07 May 2012 09:06 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 06 May 2012 09:30 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 05 May 2012 09:29 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 04 May 2012 09:09 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Cần cho thuê nhà làm văn phòng tại Tân Bình

Posted: 04 May 2012 01:29 AM PDT

 

 

Cần cho thuê nhà làm văn phòng tại Tân Bình

Giá: 3500000 VNĐ
Diện tích: 36 m²

Loại: Phòng cho thuê,Cho thuê
Địa chỉ: -
Tỉnh thành phố: Quận Tân Bình

Nhà rộng 1 trệt , 3 lầu , thoáng mát cần cho thuê lại làm văn phòng hoặc ở ( chỉ cho ít người ở ) .
Nếu làm văn phòng có thể thuê tầng trệt hoặc nguyên tầng lầu , diện tích mổi tầng ~38m2
Nếu ở có thể thuê nguyên tầng ( toalet riêng ) , chỉ chấp nhận vợ chồng trẻ hoặc 1,2 bạn ở sạch sẽ ( nhà ít người , yên tĩnh )
Có sẵn Internet , máy lạnh , cap…
Giá cả thương lượng hợp lý.
Địa chỉ: 104/6 Nhất Chi Mai , P13, Tân Bình
Email: vnconsultant@gmail.com
Liên hệ : Mr Khoa , 0913825963

Khoa Huynh: #

Các sàn đấu giá và rao bán tên miền

Posted: 04 May 2012 12:57 AM PDT

Có rất nhiều chợ lớn hiện nay để tính năng tên miền của bạn để bán. Tuy nhiên, một số chợ và các nhà bán đấu giá yêu cầu lệ phí niêm yết hoặc đăng ký thành viên. Các mức phí này có thể sẽ khiến bạn bị mất tiền nếu không bán tên miền của bạn, danh sách này là nơi tốt nhất để liệt kê các tên miền với hoa hồng bán miễn phí hoặc hợp lý.

Free Domain Forums and Classifieds

 1. NamePros Domains For Sale
 2. WebHosting Talk Domain Advertising
 3. v7 Network Domains Marketplace
 4. DigitalPoint Buy / Sell / Trade
 5. DomainState Domain Sales
 6. WebmasterTalk Domain & Website Sales
 7. @DNMarket Group on Twitter
 8. Facebook Domain Name Marketplace
 9. Devsa Domain Marketplace
 10. NamesLot Names For Sale
 11. ChowCow Free Domain Classifieds
 12. 4.cn Domain Marketplace
 13. Hacker News Trades
 14. Domain Discussion Forum Exchange
 15. Domainer's Market Group on LinkedIn
 16. Tycoon Talk Domain Marketplace
 17. Craigslist Business / Commercial Classifieds
 18. freedomainforum.com
 19. businessadviceforum.com
 20. http://forumpromotion.net/

Niche Domain Marketplaces

 1. AcornDomains Marketplace (CO.UK)
 2. ccTLDs.com Global Buy / Sell / Trade (All Country Codes)
 3. IDNForums Market – Internationalized words and special character sets
 4. Short Domain Forum – 3-6 character domains and dictionary words
 5. INForum Marketplace – (.IN) Indian domains

Commission Based Marketplaces

 1. Sedo (10% commission)
 2. Bido Auctions (8% commission)
 3. Afternic (10-20% commission)
 4. SnapNames (20% commission)
 5. GoDaddy Premium Listings (Requires domains at GoDaddy, 30% commission)
 6. Pool.com (10% commission)
 7. Aftermarket.com (10% commission)
 8. BrandStack Domains (15% commission)
 9. YouName Co ( Private )

Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 09 May 2012 09:51 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 08 May 2012 09:33 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 07 May 2012 09:06 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 06 May 2012 09:30 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 05 May 2012 09:29 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 04 May 2012 09:09 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Cần cho thuê nhà làm văn phòng tại Tân Bình

Posted: 04 May 2012 01:29 AM PDT

 

 

Cần cho thuê nhà làm văn phòng tại Tân Bình

Giá: 3500000 VNĐ
Diện tích: 36 m²

Loại: Phòng cho thuê,Cho thuê
Địa chỉ: -
Tỉnh thành phố: Quận Tân Bình

Nhà rộng 1 trệt , 3 lầu , thoáng mát cần cho thuê lại làm văn phòng hoặc ở ( chỉ cho ít người ở ) .
Nếu làm văn phòng có thể thuê tầng trệt hoặc nguyên tầng lầu , diện tích mổi tầng ~38m2
Nếu ở có thể thuê nguyên tầng ( toalet riêng ) , chỉ chấp nhận vợ chồng trẻ hoặc 1,2 bạn ở sạch sẽ ( nhà ít người , yên tĩnh )
Có sẵn Internet , máy lạnh , cap…
Giá cả thương lượng hợp lý.
Địa chỉ: 104/6 Nhất Chi Mai , P13, Tân Bình
Email: vnconsultant@gmail.com
Liên hệ : Mr Khoa , 0913825963

Khoa Huynh: #

Các sàn đấu giá và rao bán tên miền

Posted: 04 May 2012 12:57 AM PDT

Có rất nhiều chợ lớn hiện nay để tính năng tên miền của bạn để bán. Tuy nhiên, một số chợ và các nhà bán đấu giá yêu cầu lệ phí niêm yết hoặc đăng ký thành viên. Các mức phí này có thể sẽ khiến bạn bị mất tiền nếu không bán tên miền của bạn, danh sách này là nơi tốt nhất để liệt kê các tên miền với hoa hồng bán miễn phí hoặc hợp lý.

Free Domain Forums and Classifieds

 1. NamePros Domains For Sale
 2. WebHosting Talk Domain Advertising
 3. v7 Network Domains Marketplace
 4. DigitalPoint Buy / Sell / Trade
 5. DomainState Domain Sales
 6. WebmasterTalk Domain & Website Sales
 7. @DNMarket Group on Twitter
 8. Facebook Domain Name Marketplace
 9. Devsa Domain Marketplace
 10. NamesLot Names For Sale
 11. ChowCow Free Domain Classifieds
 12. 4.cn Domain Marketplace
 13. Hacker News Trades
 14. Domain Discussion Forum Exchange
 15. Domainer's Market Group on LinkedIn
 16. Tycoon Talk Domain Marketplace
 17. Craigslist Business / Commercial Classifieds
 18. freedomainforum.com
 19. businessadviceforum.com
 20. http://forumpromotion.net/

Niche Domain Marketplaces

 1. AcornDomains Marketplace (CO.UK)
 2. ccTLDs.com Global Buy / Sell / Trade (All Country Codes)
 3. IDNForums Market – Internationalized words and special character sets
 4. Short Domain Forum – 3-6 character domains and dictionary words
 5. INForum Marketplace – (.IN) Indian domains

Commission Based Marketplaces

 1. Sedo (10% commission)
 2. Bido Auctions (8% commission)
 3. Afternic (10-20% commission)
 4. SnapNames (20% commission)
 5. GoDaddy Premium Listings (Requires domains at GoDaddy, 30% commission)
 6. Pool.com (10% commission)
 7. Aftermarket.com (10% commission)
 8. BrandStack Domains (15% commission)
 9. YouName Co ( Private )

Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 08 May 2012 09:33 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 07 May 2012 09:06 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 06 May 2012 09:30 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 05 May 2012 09:29 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 04 May 2012 09:09 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Cần cho thuê nhà làm văn phòng tại Tân Bình

Posted: 04 May 2012 01:29 AM PDT

 

 

Cần cho thuê nhà làm văn phòng tại Tân Bình

Giá: 3500000 VNĐ
Diện tích: 36 m²

Loại: Phòng cho thuê,Cho thuê
Địa chỉ: -
Tỉnh thành phố: Quận Tân Bình

Nhà rộng 1 trệt , 3 lầu , thoáng mát cần cho thuê lại làm văn phòng hoặc ở ( chỉ cho ít người ở ) .
Nếu làm văn phòng có thể thuê tầng trệt hoặc nguyên tầng lầu , diện tích mổi tầng ~38m2
Nếu ở có thể thuê nguyên tầng ( toalet riêng ) , chỉ chấp nhận vợ chồng trẻ hoặc 1,2 bạn ở sạch sẽ ( nhà ít người , yên tĩnh )
Có sẵn Internet , máy lạnh , cap…
Giá cả thương lượng hợp lý.
Địa chỉ: 104/6 Nhất Chi Mai , P13, Tân Bình
Email: vnconsultant@gmail.com
Liên hệ : Mr Khoa , 0913825963

Khoa Huynh: #

Các sàn đấu giá và rao bán tên miền

Posted: 04 May 2012 12:57 AM PDT

Có rất nhiều chợ lớn hiện nay để tính năng tên miền của bạn để bán. Tuy nhiên, một số chợ và các nhà bán đấu giá yêu cầu lệ phí niêm yết hoặc đăng ký thành viên. Các mức phí này có thể sẽ khiến bạn bị mất tiền nếu không bán tên miền của bạn, danh sách này là nơi tốt nhất để liệt kê các tên miền với hoa hồng bán miễn phí hoặc hợp lý.

Free Domain Forums and Classifieds

 1. NamePros Domains For Sale
 2. WebHosting Talk Domain Advertising
 3. v7 Network Domains Marketplace
 4. DigitalPoint Buy / Sell / Trade
 5. DomainState Domain Sales
 6. WebmasterTalk Domain & Website Sales
 7. @DNMarket Group on Twitter
 8. Facebook Domain Name Marketplace
 9. Devsa Domain Marketplace
 10. NamesLot Names For Sale
 11. ChowCow Free Domain Classifieds
 12. 4.cn Domain Marketplace
 13. Hacker News Trades
 14. Domain Discussion Forum Exchange
 15. Domainer's Market Group on LinkedIn
 16. Tycoon Talk Domain Marketplace
 17. Craigslist Business / Commercial Classifieds
 18. freedomainforum.com
 19. businessadviceforum.com
 20. http://forumpromotion.net/

Niche Domain Marketplaces

 1. AcornDomains Marketplace (CO.UK)
 2. ccTLDs.com Global Buy / Sell / Trade (All Country Codes)
 3. IDNForums Market – Internationalized words and special character sets
 4. Short Domain Forum – 3-6 character domains and dictionary words
 5. INForum Marketplace – (.IN) Indian domains

Commission Based Marketplaces

 1. Sedo (10% commission)
 2. Bido Auctions (8% commission)
 3. Afternic (10-20% commission)
 4. SnapNames (20% commission)
 5. GoDaddy Premium Listings (Requires domains at GoDaddy, 30% commission)
 6. Pool.com (10% commission)
 7. Aftermarket.com (10% commission)
 8. BrandStack Domains (15% commission)
 9. YouName Co ( Private )

Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 07 May 2012 09:06 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 06 May 2012 09:30 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 05 May 2012 09:29 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 04 May 2012 09:09 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Cần cho thuê nhà làm văn phòng tại Tân Bình

Posted: 04 May 2012 01:29 AM PDT

 

 

Cần cho thuê nhà làm văn phòng tại Tân Bình

Giá: 3500000 VNĐ
Diện tích: 36 m²

Loại: Phòng cho thuê,Cho thuê
Địa chỉ: -
Tỉnh thành phố: Quận Tân Bình

Nhà rộng 1 trệt , 3 lầu , thoáng mát cần cho thuê lại làm văn phòng hoặc ở ( chỉ cho ít người ở ) .
Nếu làm văn phòng có thể thuê tầng trệt hoặc nguyên tầng lầu , diện tích mổi tầng ~38m2
Nếu ở có thể thuê nguyên tầng ( toalet riêng ) , chỉ chấp nhận vợ chồng trẻ hoặc 1,2 bạn ở sạch sẽ ( nhà ít người , yên tĩnh )
Có sẵn Internet , máy lạnh , cap…
Giá cả thương lượng hợp lý.
Địa chỉ: 104/6 Nhất Chi Mai , P13, Tân Bình
Email: vnconsultant@gmail.com
Liên hệ : Mr Khoa , 0913825963

Khoa Huynh: #

Các sàn đấu giá và rao bán tên miền

Posted: 04 May 2012 12:57 AM PDT

Có rất nhiều chợ lớn hiện nay để tính năng tên miền của bạn để bán. Tuy nhiên, một số chợ và các nhà bán đấu giá yêu cầu lệ phí niêm yết hoặc đăng ký thành viên. Các mức phí này có thể sẽ khiến bạn bị mất tiền nếu không bán tên miền của bạn, danh sách này là nơi tốt nhất để liệt kê các tên miền với hoa hồng bán miễn phí hoặc hợp lý.

Free Domain Forums and Classifieds

 1. NamePros Domains For Sale
 2. WebHosting Talk Domain Advertising
 3. v7 Network Domains Marketplace
 4. DigitalPoint Buy / Sell / Trade
 5. DomainState Domain Sales
 6. WebmasterTalk Domain & Website Sales
 7. @DNMarket Group on Twitter
 8. Facebook Domain Name Marketplace
 9. Devsa Domain Marketplace
 10. NamesLot Names For Sale
 11. ChowCow Free Domain Classifieds
 12. 4.cn Domain Marketplace
 13. Hacker News Trades
 14. Domain Discussion Forum Exchange
 15. Domainer's Market Group on LinkedIn
 16. Tycoon Talk Domain Marketplace
 17. Craigslist Business / Commercial Classifieds
 18. freedomainforum.com
 19. businessadviceforum.com
 20. http://forumpromotion.net/

Niche Domain Marketplaces

 1. AcornDomains Marketplace (CO.UK)
 2. ccTLDs.com Global Buy / Sell / Trade (All Country Codes)
 3. IDNForums Market – Internationalized words and special character sets
 4. Short Domain Forum – 3-6 character domains and dictionary words
 5. INForum Marketplace – (.IN) Indian domains

Commission Based Marketplaces

 1. Sedo (10% commission)
 2. Bido Auctions (8% commission)
 3. Afternic (10-20% commission)
 4. SnapNames (20% commission)
 5. GoDaddy Premium Listings (Requires domains at GoDaddy, 30% commission)
 6. Pool.com (10% commission)
 7. Aftermarket.com (10% commission)
 8. BrandStack Domains (15% commission)
 9. YouName Co ( Private )

Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 06 May 2012 09:30 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 05 May 2012 09:29 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 04 May 2012 09:09 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Cần cho thuê nhà làm văn phòng tại Tân Bình

Posted: 04 May 2012 01:29 AM PDT

 

 

Cần cho thuê nhà làm văn phòng tại Tân Bình

Giá: 3500000 VNĐ
Diện tích: 36 m²

Loại: Phòng cho thuê,Cho thuê
Địa chỉ: -
Tỉnh thành phố: Quận Tân Bình

Nhà rộng 1 trệt , 3 lầu , thoáng mát cần cho thuê lại làm văn phòng hoặc ở ( chỉ cho ít người ở ) .
Nếu làm văn phòng có thể thuê tầng trệt hoặc nguyên tầng lầu , diện tích mổi tầng ~38m2
Nếu ở có thể thuê nguyên tầng ( toalet riêng ) , chỉ chấp nhận vợ chồng trẻ hoặc 1,2 bạn ở sạch sẽ ( nhà ít người , yên tĩnh )
Có sẵn Internet , máy lạnh , cap…
Giá cả thương lượng hợp lý.
Địa chỉ: 104/6 Nhất Chi Mai , P13, Tân Bình
Email: vnconsultant@gmail.com
Liên hệ : Mr Khoa , 0913825963

Khoa Huynh: #

Các sàn đấu giá và rao bán tên miền

Posted: 04 May 2012 12:57 AM PDT

Có rất nhiều chợ lớn hiện nay để tính năng tên miền của bạn để bán. Tuy nhiên, một số chợ và các nhà bán đấu giá yêu cầu lệ phí niêm yết hoặc đăng ký thành viên. Các mức phí này có thể sẽ khiến bạn bị mất tiền nếu không bán tên miền của bạn, danh sách này là nơi tốt nhất để liệt kê các tên miền với hoa hồng bán miễn phí hoặc hợp lý.

Free Domain Forums and Classifieds

 1. NamePros Domains For Sale
 2. WebHosting Talk Domain Advertising
 3. v7 Network Domains Marketplace
 4. DigitalPoint Buy / Sell / Trade
 5. DomainState Domain Sales
 6. WebmasterTalk Domain & Website Sales
 7. @DNMarket Group on Twitter
 8. Facebook Domain Name Marketplace
 9. Devsa Domain Marketplace
 10. NamesLot Names For Sale
 11. ChowCow Free Domain Classifieds
 12. 4.cn Domain Marketplace
 13. Hacker News Trades
 14. Domain Discussion Forum Exchange
 15. Domainer's Market Group on LinkedIn
 16. Tycoon Talk Domain Marketplace
 17. Craigslist Business / Commercial Classifieds
 18. freedomainforum.com
 19. businessadviceforum.com
 20. http://forumpromotion.net/

Niche Domain Marketplaces

 1. AcornDomains Marketplace (CO.UK)
 2. ccTLDs.com Global Buy / Sell / Trade (All Country Codes)
 3. IDNForums Market – Internationalized words and special character sets
 4. Short Domain Forum – 3-6 character domains and dictionary words
 5. INForum Marketplace – (.IN) Indian domains

Commission Based Marketplaces

 1. Sedo (10% commission)
 2. Bido Auctions (8% commission)
 3. Afternic (10-20% commission)
 4. SnapNames (20% commission)
 5. GoDaddy Premium Listings (Requires domains at GoDaddy, 30% commission)
 6. Pool.com (10% commission)
 7. Aftermarket.com (10% commission)
 8. BrandStack Domains (15% commission)
 9. YouName Co ( Private )

Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 05 May 2012 09:29 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 04 May 2012 09:09 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Cần cho thuê nhà làm văn phòng tại Tân Bình

Posted: 04 May 2012 01:29 AM PDT

 

 

Cần cho thuê nhà làm văn phòng tại Tân Bình

Giá: 3500000 VNĐ
Diện tích: 36 m²

Loại: Phòng cho thuê,Cho thuê
Địa chỉ: -
Tỉnh thành phố: Quận Tân Bình

Nhà rộng 1 trệt , 3 lầu , thoáng mát cần cho thuê lại làm văn phòng hoặc ở ( chỉ cho ít người ở ) .
Nếu làm văn phòng có thể thuê tầng trệt hoặc nguyên tầng lầu , diện tích mổi tầng ~38m2
Nếu ở có thể thuê nguyên tầng ( toalet riêng ) , chỉ chấp nhận vợ chồng trẻ hoặc 1,2 bạn ở sạch sẽ ( nhà ít người , yên tĩnh )
Có sẵn Internet , máy lạnh , cap…
Giá cả thương lượng hợp lý.
Địa chỉ: 104/6 Nhất Chi Mai , P13, Tân Bình
Email: vnconsultant@gmail.com
Liên hệ : Mr Khoa , 0913825963

Khoa Huynh: #

Các sàn đấu giá và rao bán tên miền

Posted: 04 May 2012 12:57 AM PDT

Có rất nhiều chợ lớn hiện nay để tính năng tên miền của bạn để bán. Tuy nhiên, một số chợ và các nhà bán đấu giá yêu cầu lệ phí niêm yết hoặc đăng ký thành viên. Các mức phí này có thể sẽ khiến bạn bị mất tiền nếu không bán tên miền của bạn, danh sách này là nơi tốt nhất để liệt kê các tên miền với hoa hồng bán miễn phí hoặc hợp lý.

Free Domain Forums and Classifieds

 1. NamePros Domains For Sale
 2. WebHosting Talk Domain Advertising
 3. v7 Network Domains Marketplace
 4. DigitalPoint Buy / Sell / Trade
 5. DomainState Domain Sales
 6. WebmasterTalk Domain & Website Sales
 7. @DNMarket Group on Twitter
 8. Facebook Domain Name Marketplace
 9. Devsa Domain Marketplace
 10. NamesLot Names For Sale
 11. ChowCow Free Domain Classifieds
 12. 4.cn Domain Marketplace
 13. Hacker News Trades
 14. Domain Discussion Forum Exchange
 15. Domainer's Market Group on LinkedIn
 16. Tycoon Talk Domain Marketplace
 17. Craigslist Business / Commercial Classifieds
 18. freedomainforum.com
 19. businessadviceforum.com
 20. http://forumpromotion.net/

Niche Domain Marketplaces

 1. AcornDomains Marketplace (CO.UK)
 2. ccTLDs.com Global Buy / Sell / Trade (All Country Codes)
 3. IDNForums Market – Internationalized words and special character sets
 4. Short Domain Forum – 3-6 character domains and dictionary words
 5. INForum Marketplace – (.IN) Indian domains

Commission Based Marketplaces

 1. Sedo (10% commission)
 2. Bido Auctions (8% commission)
 3. Afternic (10-20% commission)
 4. SnapNames (20% commission)
 5. GoDaddy Premium Listings (Requires domains at GoDaddy, 30% commission)
 6. Pool.com (10% commission)
 7. Aftermarket.com (10% commission)
 8. BrandStack Domains (15% commission)
 9. YouName Co ( Private )

Thuong Nhan Viet Nam

Posted: 04 May 2012 09:09 PM PDT

Thuong Nhan Viet Nam


Cần cho thuê nhà làm văn phòng tại Tân Bình

Posted: 04 May 2012 01:29 AM PDT

 

 

Cần cho thuê nhà làm văn phòng tại Tân Bình

Giá: 3500000 VNĐ
Diện tích: 36 m²

Loại: Phòng cho thuê,Cho thuê
Địa chỉ: -
Tỉnh thành phố: Quận Tân Bình

Nhà rộng 1 trệt , 3 lầu , thoáng mát cần cho thuê lại làm văn phòng hoặc ở ( chỉ cho ít người ở ) .
Nếu làm văn phòng có thể thuê tầng trệt hoặc nguyên tầng lầu , diện tích mổi tầng ~38m2
Nếu ở có thể thuê nguyên tầng ( toalet riêng ) , chỉ chấp nhận vợ chồng trẻ hoặc 1,2 bạn ở sạch sẽ ( nhà ít người , yên tĩnh )
Có sẵn Internet , máy lạnh , cap…
Giá cả thương lượng hợp lý.
Địa chỉ: 104/6 Nhất Chi Mai , P13, Tân Bình
Email: vnconsultant@gmail.com
Liên hệ : Mr Khoa , 0913825963

Khoa Huynh: #

Các sàn đấu giá và rao bán tên miền

Posted: 04 May 2012 12:57 AM PDT

Có rất nhiều chợ lớn hiện nay để tính năng tên miền của bạn để bán. Tuy nhiên, một số chợ và các nhà bán đấu giá yêu cầu lệ phí niêm yết hoặc đăng ký thành viên. Các mức phí này có thể sẽ khiến bạn bị mất tiền nếu không bán tên miền của bạn, danh sách này là nơi tốt nhất để liệt kê các tên miền với hoa hồng bán miễn phí hoặc hợp lý.

Free Domain Forums and Classifieds

 1. NamePros Domains For Sale
 2. WebHosting Talk Domain Advertising
 3. v7 Network Domains Marketplace
 4. DigitalPoint Buy / Sell / Trade
 5. DomainState Domain Sales
 6. WebmasterTalk Domain & Website Sales
 7. @DNMarket Group on Twitter
 8. Facebook Domain Name Marketplace
 9. Devsa Domain Marketplace
 10. NamesLot Names For Sale
 11. ChowCow Free Domain Classifieds
 12. 4.cn Domain Marketplace
 13. Hacker News Trades
 14. Domain Discussion Forum Exchange
 15. Domainer's Market Group on LinkedIn
 16. Tycoon Talk Domain Marketplace
 17. Craigslist Business / Commercial Classifieds
 18. freedomainforum.com
 19. businessadviceforum.com
 20. http://forumpromotion.net/

Niche Domain Marketplaces

 1. AcornDomains Marketplace (CO.UK)
 2. ccTLDs.com Global Buy / Sell / Trade (All Country Codes)
 3. IDNForums Market – Internationalized words and special character sets
 4. Short Domain Forum – 3-6 character domains and dictionary words
 5. INForum Marketplace – (.IN) Indian domains

Commission Based Marketplaces

 1. Sedo (10% commission)
 2. Bido Auctions (8% commission)
 3. Afternic (10-20% commission)
 4. SnapNames (20% commission)
 5. GoDaddy Premium Listings (Requires domains at GoDaddy, 30% commission)
 6. Pool.com (10% commission)
 7. Aftermarket.com (10% commission)
 8. BrandStack Domains (15% commission)
 9. YouName Co ( Private )

evietshop.com

Posted: 04 May 2012 01:32 AM PDT

evietshop.com


VNCommerce Blog

Posted: 03 May 2012 03:22 AM PDT

VNCommerce Blog


AffiliateSalePrograms.com for sale

Posted: 02 May 2012 10:10 PM PDT

AffiliateSalePrograms.com

Domain Created Date: Sat 03/31/2012 

Domain Expired : Sun 03/31/2013 
Included: Blog/Whois Guard 
AffiliateSalePrograms.com is good name for affiliate portal site.
Others Featured Domains:

VNCommerce Blog

Posted: 03 May 2012 03:22 AM PDT

VNCommerce Blog


AffiliateSalePrograms.com for sale

Posted: 02 May 2012 10:10 PM PDT

AffiliateSalePrograms.com

Domain Created Date: Sat 03/31/2012 

Domain Expired : Sun 03/31/2013 
Included: Blog/Whois Guard 
AffiliateSalePrograms.com is good name for affiliate portal site.
Others Featured Domains:

thitruongtaichinh.com

Posted: 17 Apr 2012 11:22 AM PDT

thitruongtaichinh.com


HNX GIẢM ĐIỂM, DÒNG TIỀN TẬP TRUNG VÀO HOSE

Posted: 17 Apr 2012 09:24 AM PDT

Chỉ số hai sàn đạt được mức tăng điểm tốt trong thời gian đầu và giữa phiên ngày hôm nay, tuy nhiên áp lực chốt lời cuối phiên gia tăng, đặc biệt là HNX khiến chỉ số hai sàn biến động khá trái chiều. VN-index đóng cửa tăng 0.98% trong khi HNX-index quay đầu giảm 0.57%. Nhìn chung trên cả hai sàn, số cổ phiếu tăng giá gấp 1.5 lần số cổ phiếu giảm giá. Thanh khoản hai sàn tăng vọt với tổng giá trị giao dịch đạt 3,200 tỷ đồng. Các mã đóng góp tích cực vào thanh khoản có: HBB (11 triệu), VND (7 triệu), KLS (7 triệu), PVX ( 6.7 triệu), MBB (5.2 triệu), SBS (4 triệu), SSI (3.6 triệu).

Các mã MSN, VNM đứng giá; BVH, HPG giảm giá; VIC tăng nhẹ. Nhóm ngành ngân hàng giao dịch giằng co quanh mức giá tham chiếu. Đóng cửa HBB, PVF, SHB, STB giảm nhẹ, chỉ có MBB xanh điểm, đặc biệt VCB đóng cửa giá trần.

Nhóm ngành chứng khoán có một phiên giao dịch với biến động khá trái chiều. VND, BVS, CTS, KLS bị bán khá mạnh trong phiên, khớp lên với khối lượng lớn và đóng cửa với mức giá đỏ; trong khi HCM, SSI vẫn thu hút tốt được dòng tiền và chốt phiên với dư mua trần lớn. Nhóm bất động sản vẫn tiếp tục đà tăng điểm của các phiên trước. Hầu hết các mã trong nhóm này đều tăng trần như NTL, SCR, CIG, DXG, DIG, HQC, ITC, NTB, SAM, STL; nhóm SJS, PXL , S96, KHA, LCG xanh nhẹ; IDJ, ITA, ICG đỏ điểm và KDH, OGC đóng cửa với mức giá sàn. Nhóm khoáng sản tăng điểm mạnh mẽ. Rất nhiều mã trong nhóm này có mức dư trần lớn từ rất sớm và được duy trì cho tới hết phiên như: KSS, KSD, KSA, KTB, BGM, BMC, BKC, MMC. Nhóm penny một số mã không còn giữ được nhịp tăng điểm so với phiên trước quay đầu giảm nhẹ.

Khối ngoại mua ròng 60.26 tỷ trên HOSE và 8.3 tỷ trên HNX. Các mã mua ròng nhiều nhất có: MBB (24.5 tỷ), VCB (22 tỷ), KDC (10 tỷ), HPG (9 tỷ), REE (7 tỷ), VCG (7.3 tỷ). Các mã bán ròng nhiều nhất có: PVD (6.8 tỷ), DPM (6.6 tỷ), PVG (4.6 tỷ), BVH (3 tỷ), GMD (2.7 tỷ), VCS (1.7 tỷ).

Nhận định thị trường:

Áp lực chốt lời ở một số nhóm cổ phiếu khiến 2 chỉ số không thể tăng mạnh mẽ sau phiên vượt đỉnh ngày hôm qua. Đặc biệt nhóm cổ phiếu dẫn dắt bên sàn HNX và 1 số cổ phiếu đi cùng nhịp có dấu hiệu bị bán mạnh, điều này là dễ hiểu khi nhịp trước khi thị trường còn lình xình thì các mã này tăng nóng, với mức lợi suất lên tới xấp xỉ 30%. Tuy nhiên điều tích cực trong phiên hôm nay là diễn biến các cổ phiếu này không ảnh hưởng quá nhiều đến phần còn lại của thị trường.

Dòng tiền vào các nhóm cổ phiếu khác vẫn khá tích cực, lực đỡ khá tốt ở các mức giá xanh giúp thị trường không sụt giảm sâu, số mã tăng điểm vẫn lấn át số mã giảm điểm; đặc biệt rất ít cổ phiếu bị đẩy xuống mức giá sàn. Đặc biệt đáng chú ý là nhóm bluechip cơ bản của HOSE. Dòng tiền vào các mã này thường là dòng tiền mang tính chất đầu tư dài hạn, vì thế sẽ là nền tảng khá bền vững cho VNINDEX trong thời gian tới.

Thị trường trong những phiên sắp tới sẽ tiếp diễn sự phân hóa, các lớp cổ phiếu gối nhau tăng điểm và điều chỉnh sẽ khiến cho index biểu hiện giảm không sâu hoặc đi ngang.

Khuyến nghị đầu tư: Các bản tin gần đây của VNDIRECT đều khuyến nghị nhà đầu tư hướng danh mục vào các mã bluechips của HOSE. Với những mã đã tăng nóng, đặc biệt là các mã đầu cơ, nhà đầu tư có thể chốt lời dần. Việc nắm giữ và mua thêm vẫn ưu tiên các mã của HOSE.

thitruongtaichinh.com

Posted: 14 Apr 2012 11:19 AM PDT

thitruongtaichinh.com


Thị trường tên miền : congdongdoanhnhan.com

Posted: 13 Apr 2012 11:50 PM PDT

by Thuong Hieu

 

Tên miền congdongdoanhnhan.com là tên miền đẹp dùng làm trang doanh nhân , diễn đàn doanhnghiệp.

CongDongDoanhNhan.Com được bán với giá min 199USD.

Liên hệ mua thuơng hiệu

 

Các tên miền khác trên thị trường:

mangnoitro.com $99.00  Add to cart
congdongdoanhnhan.com $199.00 Add to cart
vietnamteenmodels.com  $99.00    Add to cart 

adlazy.com  $499.00  Add to cart  
baovetruongsa.com  $119.00  Add to cart
danhthiep.mobi  $99.00  Add to cart  
mobileworldportal.com  $222.00  Add to cart
nhakhoatructuyen.com  $199.00  Add to cart
nhasachngoaivan.com   $399.00  Add to cart
quandiemso.com  $299.00  Add to cart
seoconcern.com  $99.00  Add to cart 

vieclam100k.com  $99.00  Add to cart
vietnambusinessreview.com $399.00  Add to cart
vntimes.info  $99.00 Add to cart 
vietnambusinesstimes.com $99.00 Add to cart

Liên hệ mua :

Mr Khoa ( 0915959891 )
Email : info@thuonghieu.ws

https://sites.google.com/a/thuonghieu.ws/home/thong-bao/lien-he-mua-ten-mien

Nguồn tin:

http://blog.kiemtienquamang.com/2012/04/thi-truong-ten-mien-congdongdoanhnhanco.html

http://adf.ly/272929/http://congdongviet.blogspot.com/2012/04/thi-truong-ten-mien-congdongdoanhnhanco.html

http://tiepthiblog.blogspot.com/2012/04/thi-truong-ten-mien-congdongdoanhnhanco.html

thitruongtaichinh.com

Posted: 11 Apr 2012 11:46 AM PDT

thitruongtaichinh.com


mangnoitro.com

Posted: 11 Apr 2012 09:13 AM PDT

thitruongtaichinh.com

Posted: 04 Apr 2012 11:30 AM PDT

thitruongtaichinh.com


THỊ TRƯỜNG VẪN CÒN ĐIỀU CHỈNH, ƯU TIÊN GIỮ TỶ LỆ TIỀN MẶT CAO

Posted: 04 Apr 2012 07:54 AM PDT

Ngày 04 tháng 04 năm 2012

Khuyến nghị đầu tư: Nhà đầu tư tiếp tục giữ tỷ lệ cổ phiếu thấp, hạn chế các quyết định bắt đáy. Việc mua vào trở lại có thể sẽ được cân nhắc vào tuần sau, chúng tôi sẽ có cập nhật cụ thể tại các bản tin tiếp theo.

Thị trường không tiếp tục dùy trì đà tăng điểm của phiên ngày hôm qua mà bất ngờ sụt giảm mạnh. Thanh khoản thấp và chủ yếu tập trung quanh mức giá đỏ và tham chiếu trong đầu phiên; lực bán mạnh tăng dần giữa phiên khiến nhiều cổ phiếu đóng cửa với dư bán sàn lớn. Giá trị giao dịch tiếp tục giảm với 1.300 tỷ trên cả hai sàn.

Các mã MSN, BVH, VIC, SJS giảm nhẹ; KDC tham chiếu; PVF, REE tăng nhẹ. Nhóm ngân hàng đồng loạt giảm điểm nhẹ. ACB, EIB, SHB, VCB, MBB đóng cửa với giá đỏ; chỉ có STB tham chiếu và HBB xanh nhẹ.

Nhóm ngành chứng khoán sau phiên tăng điểm rất nóng hôm qua đã quay đầu giảm mạnh. Ngoài VND còn giữ được dòng tiền tốt trong phiên, đóng cửa với mức giá xanh, các mã HCM, KLS, BVS, SSI đều giảm điểm; đặc biệt các mã penny như AGR, APS, ORS, SBS, PHS đóng cửa với dư bán sàn lớn. Nhóm bất động sản cũng biến động cùng chiều hướng trên. SCR, QCG, NTL, PVL, SJS, OGC, ITA, ITC giảm nhẹ; trong khi HQC, LCG, IDJ, PGS, NBB đóng cửa giá sàn với áp lực bán mạnh vào cuối phiên. Nhóm khoáng sản cũng chứng kiến một phiên sụt giảm sâu. Ngoài LCM, BMC xanh nhẹ thì BGM, KSH, CTA, BKC, MMC đỏ điểm; TNT, MIC, KTB, KSA, CMI giảm sàn.

Khối ngoại mua ròng 30.95 tỷ trên HOSE và 20.27 tỷ trên HNX. Các cổ phiếu mua ròng nhiều nhất có: PVS (16 tỷ), SHN (1 tỷ), STB (9.5 tỷ), VCB (5.3 tỷ), HPG (5 tỷ), MBB (3.4 tỷ), IJC (3.3 tỷ), DPM (3 tỷ). Các mã bán ròng nhiều nhất có: VIC (15.3 tỷ), SAV (1 tỷ).

Nhận định thị trường

Sau một phiên tăng điểm không có đồng thuận của thanh khoản, thị trường quay lại xu thế giảm điểm, khối lượng cũng sụt giảm theo. Đáng chú ý, lực bán mạnh trong nửa cuối phiên đã hoàn toàn lấn át sức mua khiến nhiều cổ phiếu bị đẩy về giá sàn, đặc biệt là nhóm penny.

Tiếp tục bảo lưu quan điểm của các bản tin trước, chúng tôi cho rằng thị trường sẽ phải mất một thời gian nữa mới hoàn tất nhịp điều chỉnh. Vì thế, tại thời điểm này việc nắm giữ tỷ lệ tiền mặt nên được ưu tiên.

thitruongtaichinh.com

Posted: 30 Mar 2012 11:07 AM PDT

thitruongtaichinh.com


NẾU THỊ TRƯỜNG TIẾP TỤC LÌNH XÌNH, ƯU TIÊN GIỮ TỶ LỆ CỔ PHIẾU THẤP

Posted: 30 Mar 2012 03:18 AM PDT

Mở đầu phiên hai sàn lần lượt giảm điểm. Tính tới 9h45, VN-index giảm xuống mức 437 điểm và HNX-index giảm xuống tới mức 73.22 điểm. Tuy nhiên đó cũng là mức thấp nhất trong phiên; lực bán các mức giá thấp không còn mạnh như phiên trước đồng thời dòng tiền vẫn chảy vào đều đặn giúp index cuối phiên tăng nhẹ. Khối lượng giao dịch hai sàn giảm nhẹ so với phiên trước với tổng giá trị đạt được 2,300 tỷ đồng.

Khuyến nghị đầu tư: Nếu thị trường tiếp tục lình xình hoặc giảm mạnh, nhà đầu tư nên giữ tỷ trọng cổ phiếu thấp, chỉ ưu tiên giữ lại các cổ phiếu cơ bản của HSX.

Các mã BVH, MSN, VNM xanh nhẹ; VIC đóng cửa giá sàn. Nhóm ngân hàng giữ được lực cầu tốt: CTG, VCB, STB, SHB, MBB, EIB chốt phiên giá xanh; chỉ riêng có HBB giảm nhẹ và ACB đứng ở mức giá tham chiếu. Nhóm ngành chứng khoán biến động trái chiều khi APS, ORS, SBS tiếp tục tăng trần với khối lượng khớp lệnh hàng triệu cổ phiếu, SSI, VND, KLS, BVS đứng ở mức giá tham chiếu, đặc biệt VND trong phiên đã có lúc khớp lệnh giá sàn.

Các mã penny không còn tăng nóng như các phiên trước khi chỉ còn một số cổ phiếu vẫn thu hút được dòng tiền với mức giá trần như: VNE, PFL, VHG, BCC, VSP…Nhóm bất động sản cũng chứng kiến một phiên phân hóa rõ rệt. KDH, QCG, VPH, DIH giảm sàn; NTL, ASM, HQC, LCG, ITC giảm nhẹ; KHA, ICG, IJC, OGC, SCR tăng nhẹ; PVL, PXA, VNI, CLG tăng trần. Nhóm khoáng sản tiếp tục nhịp giảm điểm của phiên trước với BGM, BMC, HGM, MIC, TNT giảm điểm; đặc biệt KTB, KSH giảm sàn; chỉ có KSA tăng trần.

Khối ngoại mua ròng 414.68 tỷ đồng trên HOSE và 21.79 tỷ đồng trên HNX, mạnh nhất trong nửa tháng gần đây. Các mã mua ròng nhiều nhất có: VIC (333.6 tỷ), STB (27 tỷ), VCB (9 tỷ), BVH (4.8 tỷ), PVS (6.7 tỷ), SHB (3.7 tỷ), CTG (4.5 tỷ), DPM (3.7 tỷ), DIG (3 tỷ), VSC (3.7 tỷ) DBC (3.5 tỷ). Các mã bán ròng nhiều nhất có: IJC (2 tỷ), QCG (1.3 tỷ), PGS (1 tỷ), NTP (1 tỷ).

Nhận định thị trường

Phiên hôm nay ngay khi HNXINDEX chạm về MA20 ngày đã bật lại. Trái ngược với diễn biến phiên hôm qua, lực cầu đã có sự phản kháng nhưng mức độ phản kháng chưa thực sự quyết liệt, thể hiện điểm số của thị trường chỉ xanh nhẹ. Thị trường đã lấy lại được sự cân bằng hơn, bên bán không bán mạnh và lực cầu nhen nhóm, tuy nhiên vẫn chưa hội tụ đủ yếu tố để khẳng định thị trường đã hết điều chỉnh.

Mốc MA 20 đã hai lần nâng đỡ cho thị trường vào giữa tháng 2 và giữa tháng 3 và có thể lần này cũng sẽ tạo lực đỡ cho thị trường. Tuy nhiên, một khi chưa xuất hiện sự tăng điểm đồng thuận của các bluechips, đi kèm thanh khoản thị trường lớn thì nguy cơ điều chỉnh dài còn rất cao và việc nắm tỷ lệ cổ phiếu thấp vẫn được đề cao.

evietshop.com

Posted: 21 Mar 2012 01:12 AM PDT

evietshop.com


saigonstore.net

Posted: 20 Mar 2012 07:36 PM PDT

saigonstore.net


sapland.com

Posted: 20 Mar 2012 03:15 AM PDT

 Ban ten mien sapland.com voi gia 9000USD

VNCommerce Blog

Posted: 20 Mar 2012 03:35 AM PDT

VNCommerce Blog


Thay đổi tốc độ xe đạp bằng ý nghĩ

Posted: 20 Mar 2012 03:05 AM PDT

Một công ty tại Mỹ chế tạo loại xe đạp cho phép người điều khiển thay đổi tốc độ bằng ý nghĩ nhờ loại mũ bảo hiểm đặc biệt.

Chiếc xe đạp
Xe đạp Prius cho phép người sử dụng thay đổi tốc độ bằng suy nghĩ. Ảnh: MSNBC.
Innovation News Daily đưa tin Deeplocal, một công ty tiếp thị sản phẩm công nghệ cao tại Mỹ, đã chế tạo loại xe đạp cho phép người lái thay đổi tốc độ bằng ý nghĩ. Patrick Miller, kỹ sư sáng tạo của Deeploacal, chịu trách nhiệm chế tạo hệ thống phát tín hiệu không dây trong mũ bảo hiểm để thay đổi tốc độ xe. Parlee Cycles, công ty chuyên sản xuất những xe đạp đua bằng sợi carbon, chế tạo khung xe của Deeplocal.
Hệ thống điện cực bên trong mũ bảo hiểm liên tục dò tìm các tín hiệu điện từ não. Sau đó hệ thống gửi các tín hiệu tới một máy tính bên trong áo vest của người lái.
"Máy tính sẽ chuyển các tín hiệu thành lệnh tương ứng, ví dụ như tăng số hay giảm số. Lệnh sẽ được chuyển tới một thiết bị điều khiển nhỏ xíu trong khung xe đạp. Thiết bị điều khiển sẽ tác động tới bộ chuyển đổi tốc độ của xe", Miller giải thích.
Miller khẳng định công ty Deeplocal chỉ áp dụng những công nghệ cũ để chế tạo Prius, tên của loại xe đạp mới.
"Nó là thành quả của sự tổng hợp các công nghệ đang tồn tại", Miller nói.
Bộ chuyển đổi tốc độ điện tử, bao gồm cả những dây phanh, được giấu bên trong khung. Việc đưa các loại dây vào khung làm khiến lực cản của không khí giảm, nhờ đó tốc độ tăng. Hệ thống dò tín hiệu trong mũ bảo hiểm không thể hiểu được mệnh lệnh tăng hay giảm tốc độ trong não người. Thay vào đó, người lái phải được huấn luyện để tạo ra mệnh lệnh trong não sao cho hệ thống có thể xác định được.
Nhược điểm của hệ thống biến tín hiệu điện trong não thành mệnh lệnh điều khiển tốc độ xe đạp là nó có thể ngừng hoạt động do tác động của sóng từ điện thoại di động hoặc máy tính xách tay.

VNCommerce Blog

Posted: 20 Mar 2012 03:35 AM PDT

VNCommerce Blog


Thay đổi tốc độ xe đạp bằng ý nghĩ

Posted: 20 Mar 2012 03:05 AM PDT

Một công ty tại Mỹ chế tạo loại xe đạp cho phép người điều khiển thay đổi tốc độ bằng ý nghĩ nhờ loại mũ bảo hiểm đặc biệt.

Chiếc xe đạp
Xe đạp Prius cho phép người sử dụng thay đổi tốc độ bằng suy nghĩ. Ảnh: MSNBC.
Innovation News Daily đưa tin Deeplocal, một công ty tiếp thị sản phẩm công nghệ cao tại Mỹ, đã chế tạo loại xe đạp cho phép người lái thay đổi tốc độ bằng ý nghĩ. Patrick Miller, kỹ sư sáng tạo của Deeploacal, chịu trách nhiệm chế tạo hệ thống phát tín hiệu không dây trong mũ bảo hiểm để thay đổi tốc độ xe. Parlee Cycles, công ty chuyên sản xuất những xe đạp đua bằng sợi carbon, chế tạo khung xe của Deeplocal.
Hệ thống điện cực bên trong mũ bảo hiểm liên tục dò tìm các tín hiệu điện từ não. Sau đó hệ thống gửi các tín hiệu tới một máy tính bên trong áo vest của người lái.
"Máy tính sẽ chuyển các tín hiệu thành lệnh tương ứng, ví dụ như tăng số hay giảm số. Lệnh sẽ được chuyển tới một thiết bị điều khiển nhỏ xíu trong khung xe đạp. Thiết bị điều khiển sẽ tác động tới bộ chuyển đổi tốc độ của xe", Miller giải thích.
Miller khẳng định công ty Deeplocal chỉ áp dụng những công nghệ cũ để chế tạo Prius, tên của loại xe đạp mới.
"Nó là thành quả của sự tổng hợp các công nghệ đang tồn tại", Miller nói.
Bộ chuyển đổi tốc độ điện tử, bao gồm cả những dây phanh, được giấu bên trong khung. Việc đưa các loại dây vào khung làm khiến lực cản của không khí giảm, nhờ đó tốc độ tăng. Hệ thống dò tín hiệu trong mũ bảo hiểm không thể hiểu được mệnh lệnh tăng hay giảm tốc độ trong não người. Thay vào đó, người lái phải được huấn luyện để tạo ra mệnh lệnh trong não sao cho hệ thống có thể xác định được.
Nhược điểm của hệ thống biến tín hiệu điện trong não thành mệnh lệnh điều khiển tốc độ xe đạp là nó có thể ngừng hoạt động do tác động của sóng từ điện thoại di động hoặc máy tính xách tay.

thitruongtaichinh.com

Posted: 15 Feb 2012 11:46 AM PST

thitruongtaichinh.com


Thận trọng với chứng khoán trước giai đoạn điều chỉnh

Posted: 15 Feb 2012 08:37 AM PST

Thị trường chứng khoán phiên 9-2 không nằm ngoài dự báo của các công ty chứng khoán. Cả hai chỉ số đều tăng điểm cũng như khối lượng và giá trị giao dịch tăng cao. Trong các phiên tới, các công ty nhận định rằng khả năng đảo chiều, giảm điểm rất có thể xảy ra và khuyên nhà đầu tư hãy thận trọng.

Công ty CP Chứng khoán Kim Eng (KVES): Không nên mở vị thế mua mới
Các cổ phiếu ngân hàng là nhóm mạnh nhất thị trường trong phiên giao dịch. Tuy nhiên, với những gì diễn ra trong quá khứ, nhóm ngân hàng thường tăng mạnh hơn thị trường vào giai đoạn cuối của một đợt tăng giá. Đây có thể là một quan sát thú vị và đáng lưu ý. Chúng tôi tiếp tục giữ vị thế mua do xu hướng tăng vẫn còn hợp lệ về mặt kỹ thuật.
Về phân tích kỹ thuật, chúng tôi nhìn nhận rằng xu hướng tăng vẫn chưa bị xâm phạm. Tuy nhiên, với các dấu hiệu kỹ thuật mang tính cảnh báo, các nhà đầu tư nên giữ các vị thế mua cũ. Không nên mở các vị thế mua mới nếu xuất hiện cảnh báo của phân kỳ tiêu cực…
Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (DVSC): Sóng tăng điểm không bền vững
Xét về xu hướng, chúng tôi nhận thấy giao dịch ở các cổ phiếu mang lại hưng phấn cho thị trường ở các phiên trước như SSI, VND, KLS… diễn ra khá giằng co và phần lớn theo chiều hướng tiêu cực. Do đó, rủi ro thị trường tiếp tục điều chỉnh trong phiên giao dịch cuối tuần là khá lớn, đặc biệt nếu không có thông tin đủ mạnh nâng đỡ tâm lý nhà đầu tư.
Hiện có khá nhiều phương tiện truyền thông đưa tin về vấn đề giảm lãi suất trong hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, nếu đây là những thông tin xác thực thì chúng tôi cho rằng đối tượng được tiếp cận với nguồn vốn giá rẻ này vẫn rất hạn hữu, ít nhất cho đến khi vấn đề thanh khoản của hệ thống được giải quyết. Do vậy, trong điều kiện vắng bóng thông tin cơ bản hỗ trợ, chúng tôi bảo lưu nhận định sóng tăng điểm hiện tại không bền vững.
Công ty CP Chứng khoán ACB (ACBS): Nhà đầu tư nên thận trọng

Trong các phiên tới, VN-Index có thể sẽ giao dịch giằng co. Chúng tôi tiếp tục giữ quan điểm thận trọng và khuyến cáo nhà đầu tư ngắn hạn nên đứng ngoài thị trường.
VN-Index nhiều khả năng sẽ quay về vùng hỗ trợ 375-380. Ở chiều ngược lại, VN-Index có thể tiếp tục tăng về vùng kháng cự tiếp theo ở 420-430.
Khác với VN-Index, sau sóng tăng mạnh đầu giờ, áp lực chốt lời gia tăng, kéo HNX-Index về gần sát tham chiếu khi đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua.
Sự hình thành của cây nến Doji cùng khối lượng giao dịch lớn, cao nhất trong vòng 4 tháng qua, cho thấy sự giằng co mạnh của bên bán và mua. Sau nhiều phiên tăng điểm thì đây là dấu hiệu bất ổn mà nhà đầu tư nên chú ý.
HNX-Index có thể tiếp tục đi ngang gần vùng kháng cự 64-65. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của nhiều tín hiệu đảo chiều trong các phiên gần đây, khả năng cao HNX-Index sẽ mất điểm trong các phiên tới. Do đó, tương tự với VN-Index, chúng tôi khuyến cáo nhà đầu tư ngắn hạn nên chốt lời hoặc đứng ngoài thị trường ở thời điểm này.

Sơn Nhung (lược ghi)

Cộng đồng Doanh nhân

Posted: 29 Nov 2011 10:25 PM PST

Cộng đồng Doanh nhân


Ra biển bắt Cá Mập

Posted: 29 Nov 2011 12:20 AM PST

NEWLETTER
View: Web
PHÁT TRIỂN WEB LƯU TRỮ WEB TIẾP THỊ TRỰC TUYẾN
SAIGONDOMAIN - NHÀ PHÁT TRIỂN WEBSITE ĐỘC ĐÁO
Office: 220 Bui Dình Tuy, P.12, Binh Thanh, HCMC.
Tel: (848) 35.39.69.29 - Hotline: +84 902.58.58.85
Email: info@saigondomain.com

Saigon Domain Newsletter
Copyright © 2011 SaigonDomain. All Rights Reserved.

 


Click here to unsubscribe!

Cộng đồng Doanh nhân

Posted: 16 Oct 2011 09:06 PM PDT

Cộng đồng Doanh nhân


Đưa website của bạn lên tầm cao mới

Posted: 16 Oct 2011 02:35 AM PDT

SaigonDomain.com

Bản tin từ nhà phát triển website Saigon Domain
Bạn có thể xem bản online đầy đủ tại đây

XEM MINH HOẠ CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

0902.58.58.85

Các khách hàng tiêu biểu:

ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU VỀ WEBSITE!

Cập nhật catalogue thiết kế đẹp mới nhất 2011, với trên 300 tính năng động độc đáo. Tích hợp kỹ thuật nâng hạng website trên Google số 1 hiện nay. Đặc biệt: Website bảo hành tính năng 100% thời gian sử dụng!

Cổng tin nhắn SMS, dữ liệu khách hàng cho doanh nghiệp lớn. Hơn 1 TRIỆU emails dữ liệu chất lượng cao cập nhật T8/2011 phân loại theo nhu cầu, lĩnh vực, nghề nghiệp.

NEWLETTERS SỐNG ĐỘNG

Email quảng cáo hàng loạt thiết kế đẹp hơn bao giờ hết, đạt hiệu quả thành công cao, nâng cao kết quả kinh doanh.

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - THANH TOÁN THỰC TÊ VỚI THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ VÀ NỘI ĐỊA

THANH TOÁN THỰC TÊ VỚI THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ VÀ NỘI ĐỊA

Nhà phát triển website SAIGON DOMAIN
220 Bùi Đình Túy, P12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Tel: (08) 35.39.69.29 - 0902.58.58.85

Hỗ trợ kỹ thuật - bảo hành: (08) 38.410.600
www.saigondomain.com - info@saigondomain.com
Copyright (c) 2011 Saigondomain. All Rights Reserved.

Cộng đồng Doanh nhân

Posted: 28 Sep 2011 10:29 PM PDT

Cộng đồng Doanh nhân


vietfutures.com

Posted: 28 Sep 2011 11:10 AM PDT

vietfutures.com


thitruongtaichinh.com

Posted: 27 Sep 2011 11:40 AM PDT

thitruongtaichinh.com


NHÀ ĐẦU TƯ TIẾP TỤC GIỮ QUAN ĐIỂM THẬN TRỌNG

Posted: 27 Sep 2011 11:02 AM PDT

Hai sàn diễn biến trái chiều khi HNX giảm điểm, trong khi VNINDEX vẫn tăng nhẹ. Khối lượng giao dịch tăng nhẹ so với phiên trước với 86 triệu cổ phiếu giao dịch, xấp xỉ 1,200 tỷ đồng.

BVH tăng trần, cùng với MSN tăng nhẹ đã tạo lực đỡ đáng kể cho Index. Thêm vào đó, một số bluechip như PVF, DPM, PVD, GMD, đặc biệt là các mã ngân hàng VCB và CTG cũng tăng nhẹ khiến cho thị trường bớt ảm đạm hơn phiên trước. Bên HNX vẫn diễn biến khá giằng co, dù cuối phiên có nỗ lực bật trở lại nhưng vẫn không đủ mạnh để thị trường đóng cửa tăng điểm. Các cổ phiếu dẫn dắt như SHN, VCG, PVX và các mã chứng khoán KLS, VND, BVS vẫn giao dịch ở giá đỏ.

Nhóm cổ phiếu đi ngược dòng vẫn là những mã quen thuộc như IJC, TDC với chuỗi ngày tăng trần bền bỉ. Nhóm cổ phiếu dầu khí có sự phân hóa khá mạnh, những mã nổi bật trong nhịp trước như PGS, PVG tỏ ra đuối sức trong khi một số mã vẫn tăng trần, cụ thể như PXL với mức tăng hơn 80%, phiên hôm qua PXS, PVL cũng có dấu hiệu đột biến, PXI, PVV, PTL,  PFL cũng theo chân trong phiên ngày hôm nay. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu khoáng sản, chỉ có KTB vẫn giữ được nhịp điệu, KSS sau khi vượt đỉnh đã điều chỉnh. AAA đóng cửa vẫn ở dưới trần 1 bước giá, phiên hôm nay đạt lượng khớp 1.5 triệu cổ phiếu, mức cao nhất trong gần 1 năm trở lại đây. Một số mã tăng điểm đáng chú ý khác là UDC, NVC, PGT, ACL.

Khối ngoại bán ròng 28 tỷ đồng trên HOSE và 1.5 tỷ đồng trên HNX. Dẫn đầu nhóm bán ròng là VIC bị bán hơn 9 tỷ, tiếp theo là HPG (6.4 tỷ đồng), VCS (4.4 tỷ), SSI (3.8 tỷ), STB (3.7 tỷ) và VCB (3.4 tỷ), PVX (2.1 tỷ). Bên mua ròng có KDC được mua vào 7.4 tỷ, tiếp theo là  SJS (5.1 tỷ), KLS (4.2 tỷ)  CTG (1.7 tỷ), DHG (1.5 tỷ), và DPM (1 tỷ).

Nhận định thị trường

Phiên giao dịch hôm nay VNINDEX tăng điểm nhưng không thực sự thuyết phục, diễn biến chung trên toàn thị trường vẫn khá ảm đạm. Thanh khoản toàn thị trường tuy có được cải thiện nhưng lực cầu chủ yếu được đặt ở giá thấp, thể hiện thái độ khá dè dặt, đóng cửa phiên lợi thế vẫn nghiêng về bên bán khi nhiều cổ phiếu dẫn dắt vẫn giảm điểm.

Việc phá vỡ đường viền cổ của HNXINDEX trong phiên ngày hôm qua đã chính thức khẳng định xu hướng tiêu cực của thị trường. Đến phiên hôm nay vẫn chưa có dấu hiệu tích cực trở lại, chúng tôi cho rằng một khi đường giá sẽ vẫn tiếp tục di chuyển trong kênh giảm giá của 2 tuần nay thì sẽ khó có khả năng đảo chiều. Đúng như tinh thần của những nhận định của VNDIRECT từ giữa tháng, nhịp điều chỉnh này không đơn giản và HNXINDEX có thể sẽ giải quyết nhịp điều chỉnh ở một vùng giá sâu hơn.

Khuyến nghị đầu tư: Nhà đầu tư ưu tiên giữ tiền mặt, hạn chế giải ngân do cửa kiếm lợi nhuận trong giai đoạn này rất hẹp mà rủi ro hệ thống lại cao. Chúng tôi đề cao sự thận trọng để bảo vệ thành quả của nhịp sóng trước, chỉ khi nào thị trường có những dấu hiệu tích cực trở lại nhà đầu tư mới xem xét giải ngân trở lại.


Related articles by Zemanta:

thitruongtaichinh.com

Posted: 27 Sep 2011 11:40 AM PDT

thitruongtaichinh.com


NHÀ ĐẦU TƯ TIẾP TỤC GIỮ QUAN ĐIỂM THẬN TRỌNG

Posted: 27 Sep 2011 11:02 AM PDT

Hai sàn diễn biến trái chiều khi HNX giảm điểm, trong khi VNINDEX vẫn tăng nhẹ. Khối lượng giao dịch tăng nhẹ so với phiên trước với 86 triệu cổ phiếu giao dịch, xấp xỉ 1,200 tỷ đồng.

BVH tăng trần, cùng với MSN tăng nhẹ đã tạo lực đỡ đáng kể cho Index. Thêm vào đó, một số bluechip như PVF, DPM, PVD, GMD, đặc biệt là các mã ngân hàng VCB và CTG cũng tăng nhẹ khiến cho thị trường bớt ảm đạm hơn phiên trước. Bên HNX vẫn diễn biến khá giằng co, dù cuối phiên có nỗ lực bật trở lại nhưng vẫn không đủ mạnh để thị trường đóng cửa tăng điểm. Các cổ phiếu dẫn dắt như SHN, VCG, PVX và các mã chứng khoán KLS, VND, BVS vẫn giao dịch ở giá đỏ.

Nhóm cổ phiếu đi ngược dòng vẫn là những mã quen thuộc như IJC, TDC với chuỗi ngày tăng trần bền bỉ. Nhóm cổ phiếu dầu khí có sự phân hóa khá mạnh, những mã nổi bật trong nhịp trước như PGS, PVG tỏ ra đuối sức trong khi một số mã vẫn tăng trần, cụ thể như PXL với mức tăng hơn 80%, phiên hôm qua PXS, PVL cũng có dấu hiệu đột biến, PXI, PVV, PTL,  PFL cũng theo chân trong phiên ngày hôm nay. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu khoáng sản, chỉ có KTB vẫn giữ được nhịp điệu, KSS sau khi vượt đỉnh đã điều chỉnh. AAA đóng cửa vẫn ở dưới trần 1 bước giá, phiên hôm nay đạt lượng khớp 1.5 triệu cổ phiếu, mức cao nhất trong gần 1 năm trở lại đây. Một số mã tăng điểm đáng chú ý khác là UDC, NVC, PGT, ACL.

Khối ngoại bán ròng 28 tỷ đồng trên HOSE và 1.5 tỷ đồng trên HNX. Dẫn đầu nhóm bán ròng là VIC bị bán hơn 9 tỷ, tiếp theo là HPG (6.4 tỷ đồng), VCS (4.4 tỷ), SSI (3.8 tỷ), STB (3.7 tỷ) và VCB (3.4 tỷ), PVX (2.1 tỷ). Bên mua ròng có KDC được mua vào 7.4 tỷ, tiếp theo là  SJS (5.1 tỷ), KLS (4.2 tỷ)  CTG (1.7 tỷ), DHG (1.5 tỷ), và DPM (1 tỷ).

Nhận định thị trường

Phiên giao dịch hôm nay VNINDEX tăng điểm nhưng không thực sự thuyết phục, diễn biến chung trên toàn thị trường vẫn khá ảm đạm. Thanh khoản toàn thị trường tuy có được cải thiện nhưng lực cầu chủ yếu được đặt ở giá thấp, thể hiện thái độ khá dè dặt, đóng cửa phiên lợi thế vẫn nghiêng về bên bán khi nhiều cổ phiếu dẫn dắt vẫn giảm điểm.

Việc phá vỡ đường viền cổ của HNXINDEX trong phiên ngày hôm qua đã chính thức khẳng định xu hướng tiêu cực của thị trường. Đến phiên hôm nay vẫn chưa có dấu hiệu tích cực trở lại, chúng tôi cho rằng một khi đường giá sẽ vẫn tiếp tục di chuyển trong kênh giảm giá của 2 tuần nay thì sẽ khó có khả năng đảo chiều. Đúng như tinh thần của những nhận định của VNDIRECT từ giữa tháng, nhịp điều chỉnh này không đơn giản và HNXINDEX có thể sẽ giải quyết nhịp điều chỉnh ở một vùng giá sâu hơn.

Khuyến nghị đầu tư: Nhà đầu tư ưu tiên giữ tiền mặt, hạn chế giải ngân do cửa kiếm lợi nhuận trong giai đoạn này rất hẹp mà rủi ro hệ thống lại cao. Chúng tôi đề cao sự thận trọng để bảo vệ thành quả của nhịp sóng trước, chỉ khi nào thị trường có những dấu hiệu tích cực trở lại nhà đầu tư mới xem xét giải ngân trở lại.


Related articles by Zemanta:

Cộng đồng Doanh nhân

Posted: 07 Sep 2011 09:23 PM PDT

Cộng đồng Doanh nhân


vietfutures.com

Posted: 07 Sep 2011 11:39 AM PDT

vietfutures.com


thitruongtaichinh.com

Posted: 07 Sep 2011 11:10 AM PDT

thitruongtaichinh.com


CƠ HỘI MUA VÀO VỚI RỦI RO T+ THẤP ĐÃ KHÉP LẠI TRONG PHIÊN HÔM NAY

Posted: 07 Sep 2011 07:33 AM PDT

Sau
2 phiên điều chỉnh, thị trường diễn biến khá bất ngờ khi tăng trần mạnh mẽ
ngay từ đầu phiên. Mở cửa VNINDEX tăng hơn 8 điểm, HNXINDEX cũng chạm gần mốc
76 với hơn 200 mã tăng trần trên cả hai sàn. Tuy trong phiên có lúc thị trường
chùng xuống nhưng VNINDEX trong phiên ATO đã hồi phục, đạt mức tăng 7.8 điểm.
Bên HNX, nhóm ngân hàng vẫn tăng mạnh và ACB vút lên trong những phút cuối
giờ giúp HNX đạt mức tăng mạnh nhất kể từ đầu nhịp sóng (4.04%), hàng loạt
các cổ phiếu lớn vẫn giữ được dư mua giá trần cao.


Nhóm
chứng khoán từ các mã vốn hóa nhỏ đến lớn đều đồng thuận tăng điểm, những
mã dẫn dắt khác như SHN, VCG, PVX cũng thể hiện lực cầu mạnh mẽ. Nhóm dầu
khí tiêu biểu có PVG, PGS, PVC đều đạt lượng khớp lớn. PGS tiếp tục có dấu
hiệu đầu cơ của khối ngoại khi liên tục bị mua vào bán ra trong các phiên gần
đây.


Sàn
HOSE các bluechip tăng điểm khiêm tốn hơn, riêng FPT giảm điểm và MSN giữ
tham chiếu bất chấp việc được khối ngoại mua ròng. VNM tiếp tục giao dịch ở
giá cao nhất trong lịch sử. Nhóm vận tải và khoáng sản ghi nhận nhiều mã
tăng trần. Nhóm bất động sản có HQC quay trở lại sau chuỗi phiên điều chỉnh,
khớp lệnh tiếp tục ở mặt bằng cao 1.5 triệu cổ phiếu, dư mua trần gần 1 triệu.
ITA, ITC, KBC, REE, SAM đều tăng điểm tốt, trong đó SAM cuối phiên có dư
mua trần hơn 900 nghìn đơn vị.


Biến
động mạnh nhất trong phiên là cổ phiếu LCG. Sau thông tin công ty con của
LCG có khoản vay 5.8 nghìn lượng vàng ở giá 12.9, cổ phiếu này đã giảm sàn
về đầu phiên. Tuy nhiên cuối giờ bất ngờ LCG tăng trần, tổng khớp lệnh đạt
4.4 triệu đơn vị. Việc tăng điểm bất ngờ này được lý giải là trong thỏa thuận
góp vốn vào công ty con có quy định LCG không có nghĩa vụ liên quan đến khoản
vay nói trên.


Khối
ngoại mua ròng 2 tỷ trên HOSE và bán ròng 12 tỷ trên HNX. Ngoài FPT và MSN,
OPC được mua vào hơn 14 tỷ. Nhóm bị bán ròng mạnh có ITA, PGS, VIC, LCG,
SSI, VCG.


Nhận
định thị trường


Thị
trường sau 2 phiên điều chỉnh vẫn giữ được đường kênh xu thế và bật trở lại
mạnh mẽ trong phiên hôm nay thể hiện một kịch bản tích cực. Chuỗi ngày giao
dịch khối lượng lớn vẫn tiếp diễn cho thấy lực cầu vẫn rất mạnh, đặc biệt
trong phiên hôm nay cầu hấp thụ cung hầu như ở giá cao. Có thể thấy thị trường
đang đón nhận dòng tiền mới và có sự di chuyển trong thị trường, vì thế khả
năng tăng điểm vẫn còn nguyên.


VNDIRECT
đã khuyến nghị khách hàng chốt lời từ tuần trước và với trạng thái cầm tiền
mặt có thể cân nhắc mua vào khi điều chỉnh. Việc mua vào trong phiên hôm
nay vẫn là hợp lý, tuy vậy kể từ phiên ngày mai việc mua đuổi sẽ đối mặt với
rủi ro T+ do nhịp điều chỉnh kế tiếp đang cận kề.


Khuyến
nghị đầu tư:
Cơ hội mua vào với rủi ro T+ thấp
đã khép lại trong phiên hôm nay, nhà đầu tư đã mua vào nên tiếp tục nắm giữ
cổ phiếu cho đến khi đường kênh xu thế vẫn được bảo vệ. Việc mua vào tiếp
nên chờ đợi đến nhịp điều chỉnh tiếp theo, và chú ý tham khảo các báo cáo hằng
ngày của VNDIRECT để có hành động đi sát với tình hình thị trường.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét